Tin tức -Sự kiện

Hội Sinh viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Ngày đăng: 12/11/2018 -21:39:20 PM

Trong hai ngày 09, 10 tháng 11 năm 2018, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III (Nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã được tổ chức tại Hội trường Thành ủy Nha Trang. Tham dự Đại hội có Lãnh đạo Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 250 đại biểu là hội viên ưu tú đại diện cho hơn 21.000 học sinh - sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đoàn Đại biểu Hội Sinh viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang có 33 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 2.000 học sinh - sinh viên của nhà trường.
sptwnt
Đại hội đã hiệp thương bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành; 7 đồng chí vào Ban Thư ký; 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Khóa III. Đồng chí Trương Tấn Hùng - Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Khóa II - giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Khóa III.
sptwnt
Đồng chí Thái Văn Tài – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang -  được bầu vào Ban Thư ký; đồng chí Nông Xuân Thi – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường - được bầu vào Ban Kiểm tra; đồng chí Nguyễn Hoàng Ý Nhi – sinh viên lớp D13 và R’com My Sa – sinh viên lớp M21H được bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã vinh dự được nhận Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 – 2018.
sptwnt
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Viêt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III Nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thông qua là cơ sở để Hội Sinh viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các hoat động công tác hội và phong trào sinh viên của Nhà trường./.
 

Trần Công Huân

Tin cùng loại