Cơ cấu tổ chức

Hội sinh viên nhà trường có BCH gồm 15 đồng chí: trong đó có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 5 ủy viên ban thư ký. 

Có 36 chi hội trực thuộc, mỗi chi hội có BCH riêng gồm 3 đồng chí: 1 chi hội trưởng, 2 chi hội phó

Đ/c Nông Xuân Thi

Chức vụ: Chủ tịch hội sinh viên

Điện thoại: 0989.940.285

Email: thimuasp@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách chung công tác hội và phong trào sinh viên của nhà trường, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về mọi hoạt động và công tác của tổ chức

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của HSV trường

- Thực hiện kế hoạch báo cáo hoạt động cho nhà trường và HSV Tỉnh

- Điều hành chủ trì các cuộc họp, hội nghị của HSV Nhà Trường

 

Đ/c Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

Điện thoại: 

Email: ledung89.ht@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác thu chi tài chính của Hội

- Phụ trách việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao

- Phụ trách về mặt hậu cần chuẩn bị cho các chiến dịch tình nguyện hè và tình nguyện tại chỗ

- Phụ trách công tác tình nguyện Tiếp sức mùa thi

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản của Hội sinh viên

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 

Đ/c Võ Văn Quân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

Điện thoại: 

Email: quanmonitor@gmail.com

Nhiệm vụ

- Trực tiếp quản lý các CLB đội nhóm

- Tuyển tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện

- Phụ trách công tác tình nguyện Mùa hè xanh

- Phụ trách tập huấn các kỹ năng cho cán bộ hội

- Xây dựng kế hoạch lao động của hội sinh viên. 

- Phụ trách công tác tuyên truyền của hội sinh viên

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV