Cơ cấu tổ chức

Hội sinh viên nhà trường có BCH gồm 15 đồng chí: trong đó có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 3 ủy viên ban thư ký. 

Có 45 chi hội trực thuộc, mỗi chi hội có BCH riêng gồm 3 đồng chí: 1 chi hội trưởng, 2 chi hội phó
 
 
bchhsvcm2
 

Thái Văn Tài

Chức vụ: Chủ tịch hội sinh viên

Điện thoại: 0985168484

Email: thaitaihvhc@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách chung công tác hội và phong trào sinh viên của nhà trường, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về mọi hoạt động và công tác của tổ chức

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của HSV trường

- Thực hiện kế hoạch báo cáo hoạt động cho nhà trường và HSV Tỉnh

- Điều hành chủ trì các cuộc họp, hội nghị của HSV Nhà Trường

- Trực tiếp quản lý các CLB đội nhóm

 
bchhsvcm2
 

Nguyễn Đăng Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

Điện thoại: 0985.801.853

Email: nguyennam853@yahoo.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác thu chi tài chính của Hội

- Phụ trách việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao

- Phụ trách về mặt hậu cần chuẩn bị cho các chiến dịch tình nguyện hè và tình nguyện tại chỗ

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản của Hội sinh viên

 
bchhsvcm2
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

Điện thoại: 0989.940.285

Email: thimuasp@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách văn hóa, văn nghệ của Hội sinh viên

- Tuyển tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện

- Phụ trách tập huấn các kỹ năng múa cho cán bộ đoàn, hội

 
bchhsvcm2
 

Võ Văn Quân

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 0979762067

Email: vvquan@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác tình nguyện Mùa hè xanh

- Xây dựng kế hoạch lao động, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Hội sinh viên

- Phụ trách câu lạc bộ Kỷ năng trẻ

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Trần Công Huân

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 0978.108.005

Email: tranconghuan191@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách hoạt động tiếp sức mùa thi

- Công tác tuyên truyền của hội sinh viên

- Triệu tập sinh viên phục vụ các hoạt động phong trào, các ngày lễ lớn.

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Hoàng Văn Cường

Chức vụ: Ủy viên Ban thư ký

Điện thoại: 0987.182.962

Email:

Chức vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào của các lớp Âm nhạc

- Phụ trách mảng văn nghệ của Hội sinh viên

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 01663880915

Email: nguyenthihoa22111998@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào các lớp M22 A, B, C, D, E

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Lương Thị Kha Mẫn

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 01677596642

Email:

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào các lớp M21 D,E, G

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
 

Nguyễn Hoàng Thị Ý Nhi

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 01635740273

Email:

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào các lớp chuyên ngành GD đặc biệt

- Viết biên bản các cuộc họp

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Lê Thị Thi

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 01633449539

Email:lethithim22i1992@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào Khối lớp M22 G, H, I, K, P

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV

 
bchhsvcm2
 

Phan Thị Xoan

Chức vụ: Ủy viên BCH

Điện thoại: 0966756304

Email:phanthixoan1@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác Hội và các hoạt động phong trào các lớp M21 H, I, K, P

- Triển khai và Báo cáo thường xuyên định kỳ các hoạt động của khối lớp mình đảm nhận

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HSV