Liên hệ

 Mọi thông tin liên hệ Hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm trung ương - Nha Trang xin gửi về:

Đ/c Thái Văn Tài

Chức vụ: Chủ tịch hội sinh viên

Điện thoại: 0985168484

Email: thaitaihvhc@gmail.com